Home
SCUDOGARDEN

OPIS I ZASTOSOWANIE

Asfaltowa papa wierzchniego stosowana podczas budowania nowych dachów, a w szczególności do dachów przeznaczonych pod uprawy roślinne oraz garaży, tuneli czy tarasów. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych plastomerami termoplastycznymi. Dodatkowo papa jest wzmocniona dodatkiem antykorzennym (Preventol), który sprawia, że materiał ten można z powodzeniem stosować na dachach zielonych. Zewnętrzna warstwa pokryta jest posypką piaskową, natomiast wewnętrzna – łatwotopliwą folią polimerową. Kombinacja taka powoduje, że papa SCUDOGARDEN PP charakteryzuje się wysoką odpornością na przerastanie korzeni i odpornością na bardzo niskie temperatury. Dodatkowo posiada znakomite parametry wytrzymałości mechanicznej na wydłużenie, zrywanie oraz perforację. 

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA - włóknina poliestrowa
STRONA WIERZCHNIA - drobnoziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA - folia
SPOSÓB MONTAŻU - zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE kontr prod kontr prod karta tech
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Oświadczenie o papie antykorzennej SCUDOGARDEN Raport z badań

PARAMETRY

Dane techniczne

Wartość

Długość / szerokość

10 / 1 [m]

Ilość rolek na palecie

23 [szt.]

Grubość

4,0 [mm]

Osnowa

Włóknina poliestrowa

Wytrzymałość na rozciąganie

wzdłużne

850 [N/50mm]

poprzeczne

600 [N/50mm]

Wydłużenie przy zerwaniu

wzdłużne

45 [%]

poprzeczne

45 [%]

Giętkość w niskich temperaturach

̶̶ 10 [oC]

Temperatura mięknięcia

≥ 120 [oC]

Reakcja na ogień

Klasa F

SCUDOGARDEN
SCUDOGARDEN