Home PAPY
PYE PV200 S52 EKV

OPIS I ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Stosowana podczas wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA - włóknina poliestrowa
STRONA WIERZCHNIA  -  gruboziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  -  folia
SPOSÓB MONTAŻU  -  zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

karta tech CE CE kontr prod kontr prod
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_RYAZ Deklaracja Właściwości Użytkowych_RYAZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_RYAZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_OSIP
PZH broof broof broof broof 
Atest Higieniczny Broof Nr_1 Broof Nr_2 Broof Nr_3 Broof Nr_4

 

PRIMA V 60