Home PAPY
MIDA REMONT SUPER

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa z kanałami wentylacyjnymi, modyfikowana SBS do jednowarstwowych pokryć dachowych na podłożu z drewna, betonu, oraz materiałów termoizolacyjnych dopuszczonych do stosowania pod bezpośrednie krycie papą. Stosowana podczas wykonywania nowych lub renowacji (zalecane) starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  włóknina poliestrowa
STRONA WIERZCHNIA  -  gruboziarnista posypka mineralna
SRONA SPODNIA  -  pasy bitumu pokryte folią
SPOSÓB MONTAŻU  -  zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE kontr prod PZH
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Atest Higieniczny