Home PAPY
PRIMAGLAS G200 S4

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa podkładowa papa, modyfikowana SBS do mocowania mechanicznego. Stosowana podczas wykonywania izolacji wodochronnych, jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  tkanina szklana 200 [g/m2]
STRONA WIERZCHNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  -  folia
SPOSÓB MONTAŻU  -  mocowanie mechaniczne, zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA


karta tech CE CE kontr prod kontr prod
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_RYAZ Deklaracja Właściwości Użytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1_RYAZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 2_RYAZ
kontr prod kontr prod PZH broof  broof 
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 2_OSIP Atest Higieniczny Broof Nr_1 Broof Nr_2
broof
Broof Nr_3
 PRIMA V 60