Home PAPY
MIDA STANDARD V70 S30 SBS

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa podkładowa modyfikowana SBS do wykonywania podkładowej warstwy wielowarstwowych
pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  welon szklany
STRONA WIERZCHNIA  -  folia
STRONA SPODNIA  - folia
SPOSÓB MONTAŻU  -  zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA


karta tech CE CE kontr prod kontr prod
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_RYAZ Deklaracja Właściwości Użytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji RYAZ_1 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji RYAZ_2
kontr prod kontr prod PZH 
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji OSIP_1 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji OSIP_2 Atest Higieniczny 
 MIDA