Home PAPY
PRIMA V60 S30

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa podkładowa do wykonywania izolacji wodochronnych, jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  welon szklany
STRONA WIERZCHNIA  - drobnoziarnista posypka mineralna
WARSTWA SPODNIA  -  folia
SPOSÓB MONTAŻU  -  zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE kontr prod kontr prod PZH
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_RAZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_RAZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_RAZ_2 Atest Higieniczny
 PRIMAGLAS