Home PAPY
W400

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej do wykonania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOSNA  -  tektura budowlana
STRONA WIERZCHNIA  -  gruboziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna/piasek
SPOSÓB MONTAŻU  -  klejenie za pomocą lepików na zimno lub gorąco

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE kontr prod PZH
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_OSIP Atest higieniczny
 w400