Home PAPY
IZOLACJA A330/I333

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa papa podkładowa przeznaczona do wykonywania spodniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych oraz do wykonywania izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonania doraźnej izolacji, a także jako separacyjna warstwa zabezpieczająca przed działaniem wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  tektura budowlana
WARSTWA WIERZCHNIA i SPODNIA  -  asfalt
SPOSÓB MONTAŻU  -  za pomocą lepików asfaltowych na zimno lub na gorąco

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE kontr prod PZH
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użyytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_OSIP Atest higieniczny
 I 333 New