Home PAPY wierzchniego krycia modyfikowane sbs MIDA STANDARD V70 S40 SBS
MIDA STANDARD V70 S40 SBS

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS, do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Stosowana podczas wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  welon szklany
STRONA WIERZCHNIA  -  gruboziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  - folia
SPOSÓB MONTAŻU  - zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE CE kontr prod kontr prod
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_RYAZ Deklaracja Właściwości Użytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_RYAZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_OSIP
PZH
Atest Higieniczny