Home PAPY wierzchniego krycia z dodatkiem sbs PRIMA PV200 S5
PRIMA PV200 S5

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia z dodatkiem SBS, do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  włóknina poliestrowa 200 [g/m2]
STRONA WIERZCHNIA  -  gruboziarnista posypka mineralna
WARSTWA SPODNIA  -  folia
SPOSÓB MONTAŻU  -  zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE CE kontr prod kontr prod
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_RAZ Deklaracja Właściwości Użytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_RAZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_OSIP

PARAMETRY

Dane techniczne

Wartość

Długość / szerokość

5 / 1 [m]

Ilość rolek na palecie

30 [szt.]

Grubość

5,0 [mm]

Osnowa

Włóknina poliestrowa

Wytrzymałość na rozciąganie

wzdłużne

800 [N/50mm]

poprzeczne

600 [N/50mm]

Wydłużenie przy zerwaniu

wzdłużne

40 [%]

poprzeczne

40 [%]

Giętkość w niskich temperaturach

̶̶ 5 [oC]

Temperatura mięknięcia

80 [oC]

Reakcja na ogień

Klasa E

 PRIMAGLAS