Home Produkty MASY BITUMICZNE
Masy bitumiczne

Masy Bitumiczne

 

GRUNT BITUMICZNY TECHNONICOL


OPIS  PRODUKTU

 

GRUNT BITUMICZNY TECHNONICOL to gotowy do użycia roztwór bitumu w specjalnie dobranych rozpuszczalnikach organicznych, przeznaczony do gruntowania na zimno we wszystkich strefach klimatycznych. Zwiększa przyczepność podłoża z pokryciem hydroizolacyjnym. Charakteryzuje się wysokim stopniem penetracji i krótkim czasem schnięcia.

 

 

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania podłoży betonowych, cementowo-piaskowych i innych powierzchni mineralnych przed ułożeniem warstwy hydroizolacyjnej z pap asfaltowych (termozgrzewalnych, samoklejących) lub mas bitumicznych.


DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE CE
Karta Techniczna Karta Charakterystyki KDWU

 

gb 01

PODKŁAD GRUNTUJĄCY TECHNONICOL Nr 03


OPIS  PRODUKTU

GRUNT BITUMICZNY TECHNONICOL Nr 03 to gotowy do użycia roztwór bitumu, polimerów, dodatków adhezyjnych w specjalnie dobranych rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony do gruntowania na zimno we wszystkich strefach klimatycznych różnego rodzaju konstrukcji i podłoży. Zwiększa przyczepność podłoża z pokryciem hydroizolacyjnym. Charakteryzuje się wysokim stopniem penetracji i krótkim czasem schnięcia.

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania podłoży betonowych, cementowo-piaskowych i innych powierzchni mineralnych oraz starych pokryć papowych, przed ułożeniem warstwy hydroizolacyjnej z pap asfaltowych (termozgrzewalnych lub samoklejących) lub mas bitumicznych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE CE
Karta Techniczna Karta Charakterystyki KDWU


pg 02

MODYFIKOWANA MASA BITUMICZNA TECHNONICOL Nr 21

OPIS  PRODUKTU

MODYFIKOWANA MASA BITUMICZNA TECHNONICOL Nr 21 jest materiałem gotowym do użycia, przeznaczonym do uszczelniania i naprawy wszystkich rodzajów dachów oraz hydroizolacji budynków (fundamentów, piwnic, i innych elementów pozostających w kontakcie z wilgocią). Materiał zawiera bitum modyfikowany sztucznymi polimerami, wypełniacze mineralne i rozpuszczalniki organiczne. Po wyschnięciu materiał tworzy mocną i wysoce elastyczną powłokę bardzo odporną na zmiany temperatur, o dużej przyczepności do podłoża, odporną na działanie wilgoci oraz znacząco wydłużającą żywotność chronionej powierzchni.

ZASTOSOWANIE

• Do hydroizolacji nowych i renowacji starych pokryć dachowych;

• Do hydroizolacji powierzchni konstrukcyjnych (piwnice, ławy fundamentowe, pale betonowe i inne podziemne elementy, które mogą być narażone na wilgoć);

• Do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi oraz jako zabezpieczenie antykorozyjne.

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE CE
Karta Techniczna Karta Charakterystyki KDWU


nr 21

KLEJ FIXER TECHNONICOL Nr 23


OPIS  PRODUKTU

KLEJ FIXER TECHNONICOL Nr 23 jest gotową do użytku, wieloskładnikową mieszanką bitumu, termoplastycznych elastomerów butadienowo-styrenowych, wypełniaczy organicznych, rozpuszczalników i dodatków technologicznych.


ZASTOSOWANIE

• Do klejenia gontów i innych materiałów bitumicznych;

• Do klejenia pap asfaltowych do powierzchni tynkowanych, metalowych, ceramicznych i innych podłoży;

• Do klejenia obróbek blacharskich połączeń ścian z płaskim dachem.

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE CE
Karta Techniczna Karta Charakterystyki KDWU


klej 03

TECHNONICOL STYRKLEJ

 OPIS  PRODUKTU

TECHNONICOL STYRKLEJ jest wodną emulsją asfaltu, lateksu i dodatków uszlachetniających. Główne zalety:
• Gotowa do użycia – przed zastosowaniem należy jedynie wymieszać masę
• Bezrozpuszczalnikowa – bezpieczna w kontakcie ze styropianem
• Na suche i wilgotne podłoża – z uwagi na właściwości wodorozcieńczalne podłoże nie musi być suche
• Doskonała przyczepność do podłoży – mineralnych, ścian murowanych, styropianu, styroduru, styropapy, wełny mineralnej, płyt gipsowo-kartonowych, blachy, papy
• Nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• Bezpieczny dla środowiska i w kontakcie ze styropianem lub wełną
• Po związaniu odporny na działanie czynników atmosferycznych i substancji agresywnych zawartych w ziemi
• Powłoka jest szczelna i plastyczna co pozwala niwelować pęknięcia podłoża

ZASTOSOWANIE

TECHNONICOL STYRKLEJ - wysokojakościowa wodna emulsja bitumiczno-lateksowa stosowana jest do: przyklejania płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, styroduru, styropapy lub twardej wełny mineralnej do podłoży chłonnych, betonu, ścian murowanych, drewna, zagruntowanych powłok, istniejących hydroizolacji; wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów, powierzchni o nieregularnych kształtach; wykonywania izolacji podposadzkowych; stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków; konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych; wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi; jako masa szpachlowa do niwelacji pęknięć.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

karta tech CE CE
Karta Techniczna Karta Charakterystyki KDWU
 STYRKLEJ

TECHNONICOL DYSPERBIT

 OPIS  PRODUKTU

TECHNONICOL DYSPERBIT jest wodną emulsją asfaltowo-kauczukową z dodatkami uszlachetniającymi. Główne zalety:
• Gotowa do użycia – przed zastosowaniem należy jedynie wymieszać masę
• Bezrozpuszczalnikowa – bezpieczna w kontakcie ze styropianem
• Na suche i wilgotne podłoża – z uwagi na właściwości wodorozcieńczalne podłoże nie musi być suche
• Wysoka przyczepność do podłoży – zarówno mineralnych jak i pokryć papowych
• Nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• Doskonałe właściwości penetracyjne – z uwagi na małe rozmiary cząstek idealnie wnika w pory i kapilary

ZASTOSOWANIE

TECHNONICOL DYSPERBIT stosowany jest do: wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, wylewek betonowych, piwnic i innych elementów / gruntowania podłoża po rozcieńczeniu wodą / renowacji i konserwacji pokryć dachowych / wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy / wykonywania zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

karta tech CE CE
Karta Techniczna Karta Charakterystyki KDWU

 

 DYSPERBIT

 


Archiwum