Home Produkty Papy
MIDA TOP PV200 S5

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Stosowana podczas wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  włóknina poliestrowa
STRONA WIERZCHNIA  -  gruboziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  -  folia
SPOSÓB MONTAŻU  -  zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE CE kontr prod kontr prod
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_RYAZ Deklaracja Właściwości Użytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_RYAZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_OSIP
PZH broof broof broof  broof 
Atest Higieniczny Broof nr_1 Broof nr_2 Broof Nr_3 Broof Nr_4

PARAMETRY

Dane techniczne

Wartość

Długość / szerokość

5 / 1 [m]

Ilość rolek na palecie

30 [szt.]

Grubość

5,2 [mm]

Osnowa

Włóknina poliestrowa 200 [g/m2]

Wytrzymałość na rozciąganie

wzdłużne

800 [N/50mm]

poprzeczne

600 [N/50mm]

Wydłużenie przy zerwaniu

wzdłużne

40 [%]

poprzeczne

40 [%]

Giętkość w niskich temperaturach

̶̶ 20 [oC]

Temperatura mięknięcia

100 [oC]

Reakcja na ogień

Klasa E

 

 MIDA