Home Produkty Papy
MIDA STANDARD V70 S30 SBS

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa podkładowa modyfikowana SBS do wykonywania podkładowej warstwy wielowarstwowych
pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  welon szklany
STRONA WIERZCHNIA  -  folia
STRONA SPODNIA  - folia
SPOSÓB MONTAŻU  -  zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA


karta tech CE CE kontr prod kontr prod
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_RYAZ Deklaracja Właściwości Użytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji RYAZ_1 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji RYAZ_2
kontr prod kontr prod PZH 
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji OSIP_1 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji OSIP_2 Atest Higieniczny 

PARAMETRY

Dane techniczne

Wartość

Długość / szerokość

15 / 1 [m]

Ilość rolek na palecie

23 [szt.]

Masa produktu

3,0 [kg]

Osnowa

Welon szklany

Wytrzymałość na rozciąganie

wzdłużne

300 [N/50mm]

poprzeczne

250 [N/50mm]

Wydłużenie przy zerwaniu

wzdłużne

4 [%]

poprzeczne

4 [%]

Giętkość w niskich temperaturach

≤ ̶̶ 10 [oC]

Temperatura mięknięcia

≥ 85 [oC]

Reakcja na ogień

Klasa E

 MIDA