Home Produkty Papy
PRIMA V60 S42H

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  welon szklany
STRONA WIERZCHNIA  -  gruboziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  -  folia
SPOSÓB MONTAŻU  -  zgrzewanie całą powierzchnią

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE CE kontr prod kontr prod
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_RAZ Deklaracja Właściwości Użytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_RYAZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_OSIP
PZH
Atest Higieniczny

PARAMETRY

Dane techniczne

Wartość

Długość / szerokość

7,5 / 1 [m]

Ilość rolek na palecie

23 [szt.]

Grubość

4,2 [mm]

Osnowa

Welon szklany

Wytrzymałość na rozciąganie

wzdłużne

400 [N/50mm]

poprzeczne

300 [N/50mm]

Wydłużenie przy zerwaniu

wzdłużne

2 [%]

poprzeczne

2 [%]

Giętkość w niskich temperaturach

0 [oC ]

Temperatura mięknięcia

≥ 80 [oC]

Reakcja na ogień

Klasa E

 PRIMAGLAS