Home Produkty Papy
P64/1200 (100cm)

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa papa podkładowa do wykonywania warstw podkładowych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji wodochronnych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  welon szklany
STRONA WIERZCHNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna
SPOSÓB MONTAŻU  -  klejenie za pomocą lepików asfaltowych na zimno lub gorąco

DOKUMENTY DO POBRANIA

karta tech CE kontr prod
Karta Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych_OSIP Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji_OSIP

PARAMETRY

Dane techniczne

Wartość

Długość / szerokość

10 / 1 [m]

Ilość rolek na palecie

28 [szt.]

Grubość

1,7 [mm]

Osnowa

Welon szklany

Wytrzymałość na rozciąganie

wzdłużne

200 [N/50mm]

poprzeczne

200 [N/50mm]

Wydłużenie przy zerwaniu

wzdłużne

2 [%]

poprzeczne

2 [%]

Giętkość w niskich temperaturach

≤ 0 [oC]

Temperatura mięknięcia

≥ 70 [oC]

Reakcja na ogień

Klasa F

 P 64 1200