Home Systemy Fundamenty
TN-FUNDAMENT Standard

 OPIS I ZASTOSOWANIE

System izolacji fundamentu w budynku niepodpiwniczonym z zastosowaniem jednej warstwy papy podkładowej modyfikowanej SBS MIDA SELF EPS na zagruntowanym podłożu z betonu oraz drenażu z folii kubełkowej.

System TN-FUNDAMENT Standard jest stosowany do zabezpieczenia fundamentów w budynkach niepodpiwniczonych, posadowionych zarówno na gruntach przepuszczalnych jak i nieprzepuszczalnych o niskim poziomie wód gruntowych. Niniejszy system jest stosowany zazwyczaj do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, magazynowych i obiektów handlowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumentacja techniczna:

ELEMENTY SYSTEMU

Numer

Nazwa

Karta techniczna

Jednostka

Rozmiar

Zużycie

1

Grunt rodzimy

-

-

-

-

2

Warstwa zasypowa z gruntu przepuszczalnego np. piasek

-

-

-

-

3

Folia kubełkowa

-

m2

wg. projektu

-

4

Hydroizolacja – papa samoprzylepna MIDA SELF EPS*

19/2013

m2

Rolki 1m x 15m

1,15

5

Grunt bitumiczny

-

l.

wg. projektu

-

*   materiał alternatywny – MIDA SELF BASE GV S3, MIDA BASE PV S4, MIDA STANDARD PV S3, MIDA TOP PV250 S5.

 F Standart PL