Home Systemy Fundamenty
TN-FUNDAMENT Drenaż

OPIS I ZASTOSOWANIE

System izolacji fundamentu budynku z użytkową kondygnacją podziemną, posadowionym w gruncie nieprzepuszczalnym z zastosowaniem dwóch warstw papy podkładowej modyfikowanej SBS MIDA STANDARD PV S4 na zagruntowanym podłożu z betonu, termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego TECHNONICOL XPS CARBON  oraz drenażu z folii kubełkowej  z geowłókniną.

System izolacji fundamentu w budynku z kondygnacją podziemną jest stosowany do zabezpieczenia części podziemnych budynków z podziemnymi pomieszczeniami użytkowymi lub mieszkalnymi, na nieprzepuszczalnych gruntach gliniastych i piaszczysto-gliniastych niezależnie od poziomu wód gruntowych, a także w gruntach piaszczystych przy poziomie wód podziemnych przewyższającym poziom płyty fundamentowej. Stosowanie danego systemu jest również zalecane w konstrukcjach położonych w strefach podsiąkania kapilarnego, gdy warunki ich eksploatacji są związane z dużymi zmianami temperatury i wilgotności.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumentacja techniczna:

 


ELEMENTY SYSTEMU

Numer

Nazwa

Karta techniczna

Jednostka

Rozmiar

Zużycie

1

Grunt rodzimy

-

-

-

-

2

Warstwa zasypowa z gruntu przepuszczalnego np. piasek

-

-

-

-

3

Folia kubełkowa z geowłókniną

-

m2

wg. projektu

-

 4

Termoizolacja – polistyren ekstrudowany TechnoNICOL CARBON XPS

 2/2013

m3   

Płyta

580x1180 mm
1,02 

 5

Hydroizolacja –
2 warstwy  papa podkładowa MIDA STANDARD PVS4*

11/2013

m2

Rolki 1m x 10m

1,15

6

Grunt bitumiczny

-

l.

wg. projektu

-

*   materiał alternatywny – MIDASTANDARDPVS3, MIDA BASE PV S4

 Drenaz PL