Home Systemy Fundamenty
TN-FUNDAMENT Drenaż Lekki

OPIS I ZASTOSOWANIE

System izolacji fundamentu budynku z podziemnymi pomieszczeniami nieużytkowymi lub kondygnacją techniczną, posadowionym w gruncie nieprzepuszczalnym z zastosowaniem jednej warstwy papy modyfikowanej SBS MIDA BASE PV S4 na zagruntowanym podłożu z betonu oraz drenażu z folii kubełkowej  z geowłókniną.

System izolacji fundamentów jest stosowany do zabezpieczenia części budynków z podziemną kondygnacją techniczną lub pomieszczeniami nieużytkowymi, posadowionych na gruntach gliniastych i piaszczysto-gliniastych przy głębokości fundamentu sięgającej ponad 1,5 m niezależnie od poziomu wód gruntowych, a także na gruntach piaszczystych przy poziomie wód gruntowych przewyższającym poziom płyty fundamentowej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

 Dokumentacja techniczna:

 

ELEMENTY SYSTEMU

Numer

Nazwa

Karta techniczna

Jednostka

Rozmiar

Zużycie

1

Grunt rodzimy

-

-

-

-

2

Warstwa zasypowa z gruntu przepuszczalnego np. piasek

-

-

-

-

3

Folia kubełkowa z geowłókniną

-

m2

wg. projektu

-

4

Hydroizolacja – papa MIDA BASE PV S4*

8/2014

m2

Rolki 1m x 10m

1,15

5

Grunt bitumiczny

-

l.

wg. projektu

-

*   materiał alternatywny – MIDA STANDARD PV S4

 Drenaz Lite PL