Home Systemy Fundamenty
TN-FUNDAMENT Termo

 OPIS I ZASTOSOWANIE

System izolacji fundamentu budynku z użytkową kondygnacją podziemną (mieszkalną lub techniczną), posadowionym w gruncie przepuszczalnym z zastosowaniem dwóch warstw papy podkładowej modyfikowanej SBS MIDA STANDARD PV S4 na zagruntowanym podłożu z betonu oraz termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego TECHNONICOL CARBON.

System TN-FUNDAMENT Termo jest stosowany do zabezpieczenia części podziemnych budynków z podziemnymi pomieszczeniami użytkowymi, w gruntach piaszczystych z niskim poziomem wód gruntowych (poniżej poziomu płyty fundamentowej), przy głębokości przemarzania gruntu do poziomu płyty fundamentowej. Dodatkowo na płycie fundamentowej wewnątrz pomieszczenia może być zastosowana pozioma izolacja termiczna z płyt polistyrenowych TECHNONICOL CARBON. System ten jest szczególnie często stosowany przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych i usługowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

 Dokumentacja techniczna:

 

ELEMENTY SYSTEMU

Numer

Nazwa

Karta techniczna

Jednostka

Rozmiar

Zużycie

1

Grunt rodzimy

-

-

-

-

2

Warstwa zasypowa z gruntu przepuszczalnego np. piasek

-

-

-

-

3

Termoizolacja – polistyren ekstrudowany TechnoNICOL CARBON XPS

2/2013

m3

Płyta 
580x1180 mm

1,02

4

Hydroizolacja –  
2 warstwy - papa MIDA STANDARD PVS4*

11/2013

m2

Rolki 1m x 10m

1,15

5

Grunt bitumiczny

-

l.

wg. projektu

-

*   materiał alternatywny – MIDA BASE PV S4, MIDA STANDARD PV S3

 Fund termo PL