Usłysz dźwięk bezpieczeństwa – Wavin Tigris K5/M5

Usłysz dźwięk bezpieczeństwa – Wavin Tigris K5/M5

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris to szereg dopracowanych i przetestowanych produktów oraz rozwiązań dobrze znanych każdemu instalatorowi. Wydawałoby się, że do licznych cenionych cech użytkowych kształtek K1 i M1 nie można już nic dodać. Nic bardziej mylnego!

Akustyczny system do wykrywania nieszczelności

Domeną firmy Wavin jest ciągła praca nad udoskonalaniem produktów i szukanie nowatorskich rozwiązań. I tak, dzięki wysiłkom wielu naszych ekspertów powstały kształtki Wavin Tigris K5 i M5 z pierwszym na świecie opatentowanym Acoustic Leak Alert czyli zintegrowanym akustycznym systemem wykrywania nieszczelności, największym przekrojem hydraulicznym wśród dostępnych zaciskanych kształtek na rynku, a także z funkcją Multi Jaw- czyli możliwością zaciskania aż 5 typami szczęk.

  • Acoustic Leak Alert – Akustyczny system wykrywania nieszczelności
Złączka Wavin Tigris M5 fi 16

Funkcja, która w prosty sposób umożliwi instalatorom szybkie sprawdzenie całej instalacji i wykrycie niezaciśniętych kształtek podczas prób ciśnieniowych wykonywanych sprężonym powietrzem. Dzięki ACOUSTIC LEAK ALERT każda niezaprasowana kształtka emituje głośny dźwięk gwizdka (80 dB), co sprawia, że jej odnalezienie jest niezwykle proste. Daje to absolutną pewność, że cała instalacja zostanie we właściwy sposób złożona.

Jednak jeżeli próba ciśnieniowa instalacji wykonana zostanie za pomocą wody, niezaciśnięte połączenia ujawnione zostaną za pomocą doskonale znanej funkcji DLF. W takim przypadku dojdzie do kontrolowanego wycieku, dzięki któremu łatwo będzie zlokalizować pominięty zacisk i naprawić błąd.

  • Opti flow – Do 50% większy przekrój hydrauliczny kształtki

Zaprojektowany specjalnie, aby zapewnić optymalny przepływ, kształtki Wavin Tigris K5 i M5 z OPTI FLOW mają do 50% większy przekrój hydrauliczny. Dzięki temu nowa instalacja będzie charakteryzować się jeszcze większą wydajnością i niezawodnością. Nie ma na rynku innej złączki zaciskanej z większym przekrojem hydraulicznym niż w Wavin Tigris K5 i M5.

  • Multi jaw – możliwość zaciskania 5-cioma typami szczęk

Dzięki MULTI JAW  kształtki Wavin Tigris K5 i M5 gwarantują bezpieczeństwo połączenia niezależnie od profilu szczęk. Aby zaprasować Wavin Tigris K5 i M5 możesz użyć najpopularniejszych szczęk, ponieważ są one kompatybilne z profilami U, Up, H, TH i B. Eliminuje to konieczność zakupu nowego sprzętu i ułatwia przejście na nowy Wavin Tigris M5.

Kolejnym wielkim ułatwieniem dla instalatorów jest nowa możliwość szybszego montażu instalacji. Wymagana przy montażu kształtek M1 i K1 kalibracja rury po jej docięciu nie jest już dłużej konieczna. Ze względu jednak na łatwość montażu i wygodę łączenia elementów nadal zalecamy kalibrowanie rur przed połączeniem.

Jeden System do wszystkiego

Wavin oferuje wszystkie niezbędne kształtki i rury, dzięki, którym można wykonać każdą instalację. Program kształtek Wavin Tigris opiera się na niezawodnej technologii łączenia poprzez zaciśnięcie. Nowa rodzina Wavin Tigris K5 i M5 to blisko 100 wariantów kształtek w średnicach od 16-40 mm. Ponadto oferta dostępnych rozwiązań została poszerzona o nowe typy kształtek niedostępnych do tej pory w typoszeregu M1. Wavin Tigris K5 i M5 jest w pełni kompatybilny ze swoim poprzednikiem Wavin Tigris K1 i M1, który dostępny jest w średnicach do 75 mm. Zarówno Tigris K5 i M5, jak i Tigris K1 i M1 pasują do tej samej wielowarstwowej rury PE-Xc/Al./PE.

Próba ciśnieniowa wykonywana powietrzem

Dzięki funkcji Acoustic Leak Alert kształtki Tigris K5 i M5 idealnie nadają się do wykonywania prób ciśnieniowych sprężonym powietrzem.

Podczas przeprowadzania testów za pomocą sprężonego powietrza na etapie napełniania instalacji można przeprowadzić inspekcję prawidłowości zaciśnięcia – niezaciśnięte kształtki będą emitować głośny gwizd.

Zalecamy, aby tę część próby wykonywać z użyciem ciśnienia 0,2-0,5 bar, aby zapobiec wypchnięciu niezaciśniętych kształtek z rury. W przypadku wykrycia nieszczelności na skutek niezaciśnięcia kształtki (gwizd) należy zacisnąć połączenie. Po przeprowadzeniu inspekcji instalacji należy przejść do wykonania właściwej próby ciśnieniowej według poniższych wytycznych.

Złączka Wavin Tigris K5 C Z woda PN10 20

Wartość ciśnienia nie powinna przekraczać 3 bar, a podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego.

Badanie wstępne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach 10-cio minutowych. Następuje obserwacja instalacji w ciągu 30 minut – obserwacja ewentualnych nieszczelności na instalacji. Nieszczelności można lokalizować akustycznie lub za pomocą roztworu pieniącego.

Badanie główne polega na utrzymaniu wartości ciśnienia próbnego przez okres 2 godzin. Badanie uważa się za pozytywne, jeżeli na manometrze nie będzie spadku ciśnienia i brak jest nieszczelności instalacji.

Należy pamiętać o tym, że zmiany temperatury otoczenia mają wpływ na ciśnienie. W czasie dokonywania odczytów ciśnienia na manometrze na początku i końcu badań oraz w okresie co najmniej 0,5 godz. przed odczytem temperatura otoczenia powinna być taka sama z zakresem tolerancji ± 3°C. Należy pamiętać, aby instalacja poddawana próbie nie była bezpośrednio nasłoneczniona

Tigris M5Tigris K5
MULTI JAW – możliwość zaciskania 5 typami szczęk
OPTI FLOW – do 50 % większy przekrój hydrauliczny kształtki
EASY FIT – łatwe wciśnięcie rury w złączkę
ACOUSTIC LEAK ALERT – akustyczny system wykrywania nieszczelności (głośny gwizd)
DLF – kontrola nieszczelności przy wodnej próbie ciśnieniowej
IN 4SURE – kontrola poprawności wsunięcia rury
PIPE GRIP – trzymanie rury w złączce
ŚREDNICE16-4016-40
MATERIAŁMosiądzPPSU
PROFIL SZCZĘKU, Up,TH, H, BU, Up,TH, H, B