Jak zadbać o stabilność instalacji miedzianych? Uszczelki Conex

Jak zadbać o stabilność instalacji miedzianych? Uszczelki Conex

Instalacje zawierające w swoim składzie połączenia rurowe muszą być bezwzględnie szczelne. W instalacji wodnej warunek ten odnosi się do odcinka pomiędzy źródłem wody a elektrozaworami. Poprawne uszczelnianie często sprawia kłopot nie tylko amatorom i początkującym instalatorom, lecz także fachowcom zajmującym się tymi zagadnieniami wiele lat, szczególnie gdy instalacja „pręży się” lub wymaga poprawek. Jak wykonać próbę szczelności? Sprawdź, jak dobrać uszczelki do instalacji miedzianych?

Szybka i niezawodna kontrola szczelności instalacji miedzianych

Próba ciśnieniowa jest procedurą konieczną, umożliwiającą uzyskanie przez użytkownika nieruchomości dostępu do poprawnie funkcjonującej i przede wszystkim szczelnej instalacji. Mowa o weryfikacji szczelności przewodów instalacyjnych i ich połączeń.
Próba powinna zostać przeprowadzona przed ostatecznym podłączeniem urządzeń peryferyjnych (np. armatury, urządzeń sanitarnych). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prawdopodobnie trzeba będzie zastosować uszczelki Conex B press solar, przeznaczone do instalacji miedzianych. O szczelności instalacji świadczy pozytywny wynik próby ciśnieniowej. Jest to także sygnał, że można przystąpić do prac wykończeniowych.

Próba szczelności instalacji miedzianej

Po przepłukaniu instalacji wodą należy odłączyć wszystkie urządzenia, służące do zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia, są to:

 • zawory bezpieczeństwa;
 • naczynie wzbiorcze;
 • czujki i zawory regulacyjne.

Tak przygotowaną instalację wypełnia się zimną wodą i dokonuje jej odpowietrzenia. Aby uzyskać stabilne warunki termiczne próby, po wypełnieniu instalacji wodą dobrze jest odczekać około 24 godzin.
Rozpoczynając próbę szczelności, należy podłączyć się do najniższego punktu instalacji pompę ręczną wyposażoną w:

 • zbiornik wody;
 • zawory odcinające;
 • zawór zwrotny;
 • manometr;
 • zawór spustowy.

W dalszym ciągu próby szczelności za pomocą pompy podnosi się ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. Parametr ciśnienia zwykle wynosi:

 • 6 barów dla instalacji centralnego ogrzewania;
 • 10 barów dla instalacji wodociągowej.

W przypadku rur miedzianych instalację w trakcie próby należy obserwować przez około 30 minut. Brak przecieków, roszenia oraz przy braku stwierdzenia spadku ciśnienia na manometrze, próba szczelności może zostać uznana za poprawną. Przy połączeniach gwintowanych dopuszczalny jest spadek ciśnienia o 2%.

Końcowy rezultat próby powinien zostać zawarty w protokole, określającym zastosowane ciśnienie próbne i wynik pomiaru.

Próbę szczelności instalacji można przeprowadzić także przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. Ten typ próby zalecany jest przy instalacjach narażonych na ryzyko wystąpienia ognisk korozji lub zamarznięcia. W takich przypadkach ciśnienie próby nie powinno przekraczać 3 barów. W takich przypadkach ciśnienie próby nie powinno przekraczać 3 barów. Pozostałe procedury pomiaru są tożsame z opisanymi powyżej.

Zastosowanie uszczelek Conex do instalacji miedzianych

Celem stosowania uszczelek Conex w instalacjach miedzianych jest zapewnienie szczelności połączeń, zapobiegając wydostawaniu się płynów, gazów lub pyłów. Zastosowana technologia O-ring sprawia, że uszczelki Conex wytrzymują ekstremalne obciążenia w zakresie obsługiwanych ciśnień i temperatur.

Cechy eksploatacyjne uszczelek Conex:

 • Wysoka odporność na temperaturę – uszczelki Conex mogą pracować w instalacjach wodnych oraz grzewczych;
 • Dobre właściwości mechaniczne – kauczuk fluorowy jest materiałem o dużej wytrzymałości i sprężystości. W efekcie uszczelki są odporne na uszkodzenia mechaniczne;
 • Dostępność – uszczelki dostępne są w jednym miejscu, w wielu wymiarach, co ułatwia zaopatrzenie zakładu instalacyjnego.

Uszczelki Conex w dostępne na rynku

Uszczelki techniczne typu O-ring dostępne są w rozmiarach metrycznych/calowych dostosowanych do charakteru instalacji, maszyny lub medium. Poprawny pomiar uszczelek obejmuje:
średnicę wewnętrzną;
szerokość przekroju.

Na rynku znajdziesz pełen asortyment uszczelek Conex, dedykowanych do różnego typu instalacji.

Uszczelki Conex (wybrane):

 • O-Ring FKM 42 B Press Solar

Uszczelki wykonane z kauczuku fluorowego. Grubość sznura wynosi 45 mm. Średnica wewnętrzna – 40,2 mm.

 • O-Ring FKM 18 B Press Solar

Uszczelki wykonane z kauczuku fluorowego. Grubość sznura wynosi 2,7 mm. Średnica wewnętrzna – 18,2 mm.

 • O-Ring FKM 15 B Press Solar

Uszczelki wykonane z kauczuku fluorowego. Grubość sznura wynosi 2,62 mm. Średnica wewnętrzna – 15,2 mm.

Uszczelki O-Ring to jedne z najczęściej stosowanych typów uszczelnień. Poprawnie dobrane oringi będą służyły długo, zapewniając idealną szczelność instalacji.